Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Starszy Podoficer Dowództwa

Starszy chorąży sztabowy Waldemar Malinowski

 

Starszy Podoficer Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód

St. chor. sztab. Waldemar Malinowski, urodził się 10 grudnia 1973r. w Nowym Mieście Lubawskim.

Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1992 roku jako kadet Szkoły Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej. Po promocji, w latach 1994 – 2002, służył jako dowódca plutonu i technik kompanii w 6. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Samochodowych.

Od października 2000 roku, st. chor. sztab. Malinowski przez 12 m-cy stacjonował w Libanie, jako radiooperator w polskiej kompanii obsługi, wchodzącej w skład sił Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W czasie swojej służby st. chor. sztab. Malinowski wyznaczany był na stanowiska takie jak: technik kompanii, chorąży w komórce mobilizacyjnej Wojsk Lądowych, pomocnik dowódcy ds. podoficerów w 16. Batalionie Zaopatrzenia oraz starszy podoficer dowództwa w 20. Brygadzie Zmechanizowanej.

Od 2010 do 2013 r. wyznaczony był na stanowisko starszego podoficera specjalisty w Połączonej Grupie Wsparcia Logistycznego w Dowództwie Połączonych Sił w Heidelbergu, Niemcy.

We wrześniu 2013 r. st. chor. sztab. Malinowski objął stanowisko starszego podoficera dowództwa w 16. Dywizji Zmechanizowanej, funkcję tę pełnił do kwietnia 2017 r. kiedy to objął stanowisko starszego podoficera dowództwa w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu.

Podczas służby wojskowej ukończył wiele kursów, m.in. the Introduction to NATO Course, HQ ISAF Course oraz The Sergeants Major Course.

St. chor. szt. Malinowski został odznaczony Srebrnym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych i United Nations Interim Force In Lebanon.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

    
pdf

KONTAKT

Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód
Podchorążych 1
82-300 Elbląg
tel. 261312382