Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 czerwca 2019
SILNE WSPARCIE
Ćwiczenie poligonowe jest nieodłączną częścią żołnierskiego życia. Od wielu już dni w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim Taktyczne Centrum Operacyjne Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód (DWD P-W) wykonuje swe zadania.


Codzienność poligonowego życia byłaby trudna bez wsparcia jakie zapewniają Dowództwu żołnierze Pułku Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód (pwd DWD P-W) oraz dywizyjna Grupa Zabezpieczenia RLS (ang. Real Life Support). Zabezpieczają oni potrzeby socjalno-bytowe DWD P-W w czasie wykonywania zadań w ramach ćwiczenia DRAGON-19.


„Przygotowania do przemieszczenia żołnierzy w rejon ćwiczeń oraz zabezpieczenie ich pobytu „w terenie” zgodnie z przyjętymi standardami to wielomiesięczny proces wymagający koordynacji wielu aspektów zabezpieczenia logistycznego związanych przede wszystkim z wsparciem państwa gospodarza (ang. Host Nation Support).” – mówi por. Adrian Frydrych z dywizyjnej Grupy Zabezpieczenia RLS.


To właśnie pododdział logistyczny z pwd DWD P-W z Elbląga, na którym ciążyło najwięcej zadań w przedmiotowym zakresie, przybył w rejon ćwiczenia na tydzień przed głównymi siłami aby przygotować obozowisko, które na kilkanaście dni stało się drugim domem dla żołnierzy dowództwa. W celu zapewnienia warunków socjalno-bytowych do wymagań misji wykorzystano również możliwość kontraktowania usług z podmiotami zewnętrznymi w ramach tzw. „outsourcingu”.


Gdy Taktyczne Centrum Operacyjne wykonuje swe zadania związane z kolejnym etapem ćwiczenia DRAGON-19, kiedy to realizowane jest ćwiczenie dowódczo-sztabowe (ang. CPX - Command Post Exercise) wspierający dowództwo pododdziały logistyczne również nie mają chwili wytchnienia.


Skoro świt kucharze ruszają z przygotowaniem śniadania następnie wydawanie, sprzątanie i czas przygotowań do kolejnych posiłków. W tym czasie na obozowisku realizowane jest szereg zadań związanych z obsługą różnego rodzaju sprzętu, tankowanie pojazdów.


Żołnierze są świetnie przygotowani do realizacji swoich zadań, to profesjonaliści” – mówi mjr Marek Pawul – „ zmagamy się jedynie z naturą, która nie szczędzi nam wysokich temperatur, wichur czy kleszczy. Jak na razie wynik 1:0 dla nas”.


Trud codziennych działań oraz wymagający charakter służby sprawia, iż istotnym staje się zapewnienie żołnierzom odpowiednich warunków do regeneracji. Na potrzeby ćwiczenia przygotowano wewnątrz obozowiska siłownię, boisko do siatkówki oraz namiot „socjalny” wyposażony w odpowiedni sprzęt kuchenny, telewizor z telewizją naziemną oraz stanowiska z dostępem do internetu. Ponadto, w dni nie objęte pracą w systemie dwuzmianowym Wydział Wychowawczy DWD P-W zaplanował i przeprowadził szereg przedsięwzięć zabezpieczających czas wolny, w ramach których żołnierze mieli okazję nie tylko się zintegrować oraz doskonalić umiejętności współpracy zespołowej, ale również zapoznać z obiektami o ważnym znaczeniu strategicznym z okresu drugiej wojny światowej oraz ich historią.


„Jako priorytety w planowaniu tzw. „free time eventów” przyjęliśmy przede wszystkim dwa aspekty: budowanie ducha zespołu oraz przybliżenie historii kraju, w którym służymy. Zapoznanie z militarną historią Polski jest w mojej ocenie niezbędne zarówno dla naszych żołnierzy oraz kolegów z zagranicy, którzy mają okazję służyć w naszej jednostce.” – mówi kpt. Łukasz WAŚKO z Wydziału Wychowawczego DWD P-W.


Ogół wiadomości i umiejętności zdobytych w trakcie ćwiczenia DRAGON-19 stanowić będzie solidny grunt do dalszej działalności służbowej zarówno Dowództwa Dywizji, jak i podległych mu pododdziałów. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Jak stanowi motto Dywizji „ Facta non verba” (Czyny nie słowa) - jesteśmy gotowi do działania a z takim wsparciem sprostamy wszelkim czekającym nas wyzwaniom.

Dołączona galeria zdjęć: SILNE WSPARCIE
KONTAKT

Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód
Podchorążych 1
82-300 Elbląg
tel. 261312382