Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 maja 2019
KONFERENCJA LOGISTYCZNA W ELBLĄGU
W siedzibie Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (DWDP-W) odbyła się Konferencja dotycząca działalności logistycznej wzmocnionej Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence - eFP) NATO.


8 maja 2019 roku w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gościli uczestnicy konferencji dotyczącej działalności logistycznej pododdziałów i oddziałów wchodzących w skład wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (ang. eFP - enhanced Forward Presence). Organizatorem spotkania był Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód (ang. Multinational Corps Northeast - MNC-NE). Wśród zgromadzonych zasiedli przedstawiciele Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (ang. Joint Force Commands Brunssum - JFCBS), DWDP-W, brygad narodowych, z którymi współpracują grupy bojowe stacjonujące w Państwach Bałtyckich i w Polsce oraz przedstawiciele innych struktur Sojuszu.

Konferencja stanowiła kolejny krok w ramach koordynacji działań pomiędzy elementami logistycznymi rozmieszczonymi w Państwach Bałtyckich i w Polsce. Jej celem było pogłębianie współpracy a także zbieżnego postrzegania sytuacji logistycznej w tym rejonie. Spotkanie stanowiło doskonałą okazją dla tworzących się dowództw: Wielonarodowej Dywizji Północ i Wielonarodowej Dywizji Centrum do wymiany doświadczeń i zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w elbląskiej dywizji.


   

KONTAKT

Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód
Podchorążych 1
82-300 Elbląg
tel. 261312382