Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 lutego 2019
Konferencja eFP w Elblągu
Konferencja dotycząca synchronizacji szkolenia wzmocnionej Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence - eFP) NATO została przeprowadzona w siedzibie Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.


Elbląg, Polska – zaledwie 6 grudnia 2018 roku Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód osiągnęło Pełną Gotowość, a już dwa miesiące później, w nowej siedzibie dowództwa, gościło uczestników konferencji dotyczącej synchronizacji szkolenia pododdziałów i oddziałów wchodzących w skład wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (ang. eFP - enhanced Forward Presence). Organizatorem konferencji było Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych stacjonujące w Brunssum (ang. Joint Force Commands Brunssum - JFCBS). To właśnie na tym szczeblu podjęto decyzję, iż Elbląg i Dowództwo Wielonarodowej Dywizji to najlepsze miejsce do organizacji tego typu przedsięwzięcia. O jego randze świadczy obecność, obok żołnierzy służących w JFCBS, przedstawicieli Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (ang. Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE). W konferencji brali udział również przedstawiciele Połączonego Dowództwa Sił Lądowych NATO (ang. Allied Land Command - LANDCOM), Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód (ang. Multinational Corps Northeast - MNC-NE), brygad narodowych, z którymi współpracują grupy bojowe, grup bojowych stacjonujących w Państwach Bałtyckich i w Polsce oraz przedstawiciele innych struktur Sojuszu.

Konferencja była kolejnym krokiem zrealizowanym w ramach koordynacji szkolenia oraz ćwiczeń wielonarodowych grup bojowych, przez dowództwo elbląskiej dywizji. Jej celem była synchronizacja ćwiczeń, integracja zasobów oraz określenie głównego wysiłku podczas bieżącego roku szkoleniowego. Podczas zakończenia, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód gen. dyw. Krzysztof Motacki podkreślił, że tego typu spotkania, obok określenia czekających nas zadań szkoleniowych, stanowią również doskonałą okazję do tego, aby ludzie pochodzący z różnych krajów i pracujący w różnych krajach spotkali się osobiście. Podziękował również przedstawicielom JFCBS za organizację konferencji w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji.

***

Podczas Szczytu NATO, który odbył się w Warszawie w 2016 r., przedstawiciele państw czonkowskich podjęli decyzję o wzmocnieniu wschodniej ściany Sojuszu poprzez ustanowienie, w Państwach Bałtyckich i w Polsce, wielonarodowych grup bojowych w ramach tzw. wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO. Do koordynacji ich działań powołane zostało Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (DWDP-W). Pełną Gotowość, a tym  samym zdolność do koordynacji działania grup bojowych oraz prowadzenia działań zgodnie z Art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, dowództwo dywizji osiągnęło na początku grudnia 2018 roku podczas ćwiczenia „Anakonda-18”.

Wielonarodowe grupy bojowe rozpoczęły funkcjonowanie w 2017 roku. Dziś współdziałanie, w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO, żołnierzy z różnych państw i różnych rodzajów Sił Zbrojnych stanowi przykład interoperacyjności, organizacji szkolenia i synchronizacji ćwiczeń, który można zastosować w całym Sojuszu.

      

KONTAKT

Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód
Podchorążych 1
82-300 Elbląg
tel. 261312382