Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 października 2018
Pierwsza faza certyfikacji za nami
Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji zostali poddani ocenie w ramach I fazy certyfikacji prowadzącej do osiągnięcia Pełnej Gotowości.


W poniedziałek, 8 października, do Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny -Wschód (DWDP-W) przyjechało kilkudziesięciu inspektorów aby poddać żołnierzy DWDP-W ocenie. Sprawdzeniu poddane zostało ukompletowanie, wyposażenie i przygotowanie poszczególnych komórek funkcjonalnych do prowadzenia działań. W skład komisji organizowanej przez Allied Land Command (LANDCOM) wchodzili także reprezentanci Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód (ang. MNCNE - Multinational Corps Northeast), Wielonarodowej Dywizji Południowy – Wschód (ang. MND-SE - Multinational Division South - East), NATO Rapid Deployable Corps - Turkey (NRDC-T), NATO Rapid Deployable Corps - Spain (NRDC-SP) oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na czele kontrolujących stanął Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania w LANDCOM gen. bryg. Alfonso Alba. Jesteśmy tutaj aby pomóc wam osiągnąć wasz cel – powiedział generał Alba podczas rozpoczęcia kontroli.

W certyfikacji, w charakterze obserwatorów, brał udział również dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Ryszard Pietras wraz z grupą oficerów. 21 Brygada rozpoczęła proces przygotowań do realizacji zadań w ramach służby w Siłach Odpowiedzi NATO. W tym czasie czeka ją wiele sprawdzianów na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Jak powiedział gen. Pietras - Wszelkie nasze dokumenty standaryzacyjne wytyczają tylko kierunki, natomiast najistotniejsze dla mnie zawsze jest zdobywanie doświadczeń w tzw. realnym środowisku. Pobyt tutaj, w Elblągu, w czasie pierwszej w historii naszych Sił Zbrojnych tego typu certyfikacji na tym szczeblu jest dla mnie, a zwłaszcza dla moich podwładnych dużym doświadczeniem. Myślę, że nabyta tutaj wiedza skorelowana z wiedzą wynikającą ze znajomości dokumentów w znacznym stopniu pomoże przygotować się nam do realizacji postawionego przed nami zadania.

Certyfikację obserwowali również żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego, którzy są zainteresowani jej przebiegiem ze względu na realizowane przez nich zadania.

***

Certyfikacja dowództwa dywizji rozpoczęła się już po zakończenia ćwiczenia pk. "Saber Strike", kiedy to ocenie poddany został proces planowania działań (ang. CRP – Crisis Response Planning) do ćwiczenia "Anakonda - 18". I faza certyfikacji, tzw. „In barracks” to kolejny krok na drodze wieloetapowego procesu prowadzącego do osiągnięcia Pełnej Gotowości przez Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód. Proces ten zakończy faza II, tzw. „Field evaluation”, która odbędzie się już na początku grudnia podczas ćwiczenia "Anakonda", kiedy to nastąpi ocena zdolności żołnierzy dowództwa do praktycznego dowodzenia wielonarodową dywizją w ramach prowadzenia działań bojowych o wysokiej intensywności.

Przez wiele miesięcy żołnierze dowództwa doskonalili swoje procedury oraz wiedzę biorąc udział w ćwiczeniach i szkoleniach w kraju i za granicą. W tym czasie zgrywali się również w komórkach organizacyjnych. Najważniejszym sprawdzeniem ich umiejętności przed rozpoczęciem certyfikacji było ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. "Saber Strike". Podczas tego ćwiczenia dowodzili trzema brygadami: 7. Brygadą Zmechanizowaną z Czech, litewską Brygadą Piechoty Zmechanizowanej „Żelazny Wilk” oraz polską 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. W ćwiczebnych strukturach dywizji znajdowały się również, m.in. pułki: artylerii, przeciwlotniczy i saperów. Zadania realizowane na polowym stanowisku dowodzenia obejmowały prowadzenie działań obronnych oraz odparcie przeciwnika zagrażającego integralności sojuszniczego państwa.

I faza certyfikacji dobiegła końca lecz żołnierze dywizji nie zwalniają tempa przygotowań do ostatniej części sprawdzianu. Ogółem, w fazie pierwszej oraz drugiej, sprawdzanych jest pięć obszarów zawierających w sobie około 1400  wskaźników, z których każdy podlega ocenie, więc czeka ich jeszcze wiele pracy.

     

KONTAKT

Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód
Podchorążych 1
82-300 Elbląg
tel. 261312382