Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 czerwca 2018
Sekretarz Stanu na ćwiczeniu Saber Strike
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wizytował Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód.


W czwartek, 7 czerwca, Polowe Stanowisko Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny -  Wschód wizytował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot. Podczas wizyty towarzyszył mu szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych SG WP (P5) gen. bryg. Piotr Błazeusz. Przybyłych do Elbląga gości przywitał dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód gen. bryg. Krzysztof Motacki.

Na Polowym Stanowisku Dowodzenia goście przywitali się z kierowniczą kadrą Dowództwa Dywizji oraz starszymi narodowymi reprezentującymi żołnierzy państw tworzących dowództwo. W Taktycznym Centrum Operacyjnym zostali zapoznani z sytuacją bojową w ramach ćwiczenia pk. Saber Strike – 18, obserwowali również kierowanie walką podczas prowadzenia działań obronnych oraz praktyczne działanie żołnierzy. Podczas wizyty Sekretarz Stanu Tomasz Zdzikot odwiedził także rejon rozmieszczenia elementów Pułku Wsparcia Dowodzenia, który rozwinął i zabezpiecza Stanowisko Dowodzenia Dywizji.

 

 

KONTAKT

Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód
Łęczycka 10-12
82-300 Elbląg
tel. 261312382